HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀO TRANG TRA CỨU THÔNG TIN

  • User: CMND/CCCD
  • Mật khẩu: Mặc định đăng nhập lần đầu là số CMND/CCCD
Trường hợp sinh viên đã thay đổi mã mật khẩu và quên mật khẩu, mà trước khi vào ở KTX có khai báo email trên hệ thống nhưng đến nay email không còn sử dụng. Để lấy lại mật khẩu thì sinh viên liên hệ trưởng nhà cập nhật lại email, sau đó thực hiện thao tác Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn trên form. Xin cảm ơn.