THÔNG TIN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ Ở KTX ĐHQG-HCM NH 2023-2024

I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

 • Để đảm bảo thời gian đăng ký ở Ký túc xá trực tuyến, sinh viên chuẩn bị đầy đủ file hình sau:
 • - Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân (mặt trước và mặt sau), mã số định danh cá nhân, trường hợp chưa có mã số định danh. Sinh viên truy cập link: https://ktx.vnuhcm.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-tra-cuu-ma-so-dinh-danh-cong-dan-271.html để tra cứu;
 • - Thẻ Bảo hiểm Y tế.
 • - Đối với tân sinh viên: Giấy tờ minh chứng đã làm thủ tục nhập học tại CSĐT (theo phụ lục VII của Thông báo số 479/TB-TTQLKTX)(*).
 • - Đối với sinh viên năm 2 trở lên: Thẻ sinh viên/Giấy xác nhận sinh viên/thời khóa biểu học tập(*).
 • - Hình thẻ kích thước 4 x 6 (áo sơ mi, chụp rõ khuôn mặt).
 • Sinh viên tìm hiểu kỹ thông tin sau:
 • - Thời gian đăng ký tối đa 20 phút;
 • - Thời gian trả kết quả: trong 36 giờ tính từ khi hệ thống xác nhận đăng ký thành công.
 • Vui lòng đọc kỹ thông tin sau:
 • 1. Thời gian ở KTX:
 • - Thời gian bắt đầu: từ ngày sinh viên đăng ký ở KTX:
 • - Thời gian kết thúc: Sinh viên lựa chọn một trong ba mốc thời gian sau theo kế hoạch học tập của cá nhân:
 • + Ngày 30/6/2024;
 • + Ngày 31/7/2024;
 • + Ngày 31/8/2024 (Không dành cho sinh viên năm 4 trở lên)
 • 2. Sinh viên đã ở KTX năm học 2022-2023 trở về trước, chưa thực hiện thủ tục thanh quyết toán tiền thế chân tài sản (TCTS) trước khi chuyển ra theo quy định: Liên hệ Ban Quản lý cụm nhà để hoàn tất thủ tục trước khi đăng ký ở KTX.
 • 3. Sinh viên năm thứ 5 trở lên: Cung cấp giấy xác nhận sinh viên hoặc thời khóa biểu còn đang học tại cơ sở đào tạo. Sinh viên còn nợ chứng chỉ để tốt nghiệp, thực tập không được đăng ký ở KTX năm học 2023-2024.
 • 4. Sinh viên đã từng vi phạm kỷ luật ở KTX với hình thức khiển trách, cảnh cáo: Nộp trực tiếp bản cam kết cho Ban Quản lý cụm nhà trước khi đăng ký ở KTX.
 • Sinh viên tải mẫu cam kết tại địa chỉ: https://ktx.vnuhcm.edu.vn/bieu-mau/cac-bieu-mau-cua-ktx-danh-cho-sinh-vien-2.html. Sau khi sinh viên nộp bản cam kết, cổng đăng ký online mới mở.
 • 5. Sau khi hoàn tất đăng ký, trong vòng 36 giờ, hệ thống sẽ gửi thông báo qua email của sinh viên. Sinh viên đăng nhập vào email đã đăng ký hoặc tài khoản cá nhân trên trang web: https://sv.ktxhcm.edu.vn/ hoặc App iDorm sv để thực hiện thanh toán online theo hướng dẫn.
 • 5.1 Trường hợp ĐƯỢC duyệt: sinh viên thực hiện thanh toán theo hướng dẫn và trong thời gian 5 ngày kể từ khi được duyệt.
 • 5.2 Trường hợp KHÔNG được duyệt: sinh viên liên hệ Hành chính toà nhà (nội dung đính kèm) và thực hiện theo hướng dẫn.
 • Tổng đài hỗ trợ: 1900.055.559
 • • 1. Phòng Công tác sinh viên: 105
 • • 2. Phòng Kế hoạch tài chính: 112
 • • 3. Ban quản lý các cụm nhà: AF: 120, AG: 121, AH: 122, BA: 123, BB: 124, BC: 125, BD: 126, BE: 127

CÁC KHOẢN THU VÀ MỨC THU

(Ban hành kèm theo Thông báo số 479/TB-TTQLKTX ngày 15 tháng 08 năm 2023 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá)

1. Tiền hồ sơ: 60.000 đồng/sinh viên .
2. Tiền thế chân tài sản-cơ sở vật chất (TCTS-CSVC): 100.000 đồng/sinh viên.
3. Tiền BHYT: 850.500 đồng/sinh viên/15 tháng (dành cho tân sinh viên đóng BHYT tại KTX); 680.400 đồng/ sinh viên/12 tháng (dành cho tân sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin).
4. Bảo hiểm tai nạn: 30.000đ/sinh viên/12 tháng.
5. Mức giá lệ phí phòng ở: Căn cứ Công văn số 1593/ĐHQG-KHTC ngày 09/8/2022 của ĐHQG-HCM về “Quy định mức giá lệ phí phòng ở KTX từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 và đơn giá dịch vụ”, Trung tâm thông báo mức giá lệ phí phòng ở và đơn giá dịch vụ tăng thêm như sau

+ Đơn giá từ 01/8/2023-31/8/2023 và đơn giá từ 01/9/2023-31/8/2024:
(Đơn giá tính: đồng)
STT Loại phòng Từ 01/8/2023 -31/8/2023 Từ 01/9/2023 - 31/8/2024
Đơn giá phòng ở/sinh viên/tháng Đơn giá dịch vụ tăng thêm/sinh viên/tháng Tổng đơn giá Đơn giá phòng ở/sinh viên/tháng Đơn giá dịch vụ tăng thêm/sinh viên/tháng Tổng đơn giá
1 2 3=1+2 4 5 6=4+5
1 Phòng 8 sinh viên 160.000 - 160.000 180.000 - 180.000
2 Phòng 6 sinh viên 215.000 - 215.000 240.000 - 240.000
3 Phòng dịch vụ 4 sinh viên 500.000 - 500.000 650.000 - 650.000
4 Phòng 4 sinh viên có máy lạnh, rèm 500.000 240.000 740.000 650.000 240.000 890.000
5 Phòng 4 sinh viên có máy lạnh, rèm, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, kệ dép 500.000 420.000 920.000 650.000 420.000 1.070.000
6 Phòng dịch vụ 2 sinh viên 925.000 - 925.000 1.250.000 - 1.250.000
7 Phòng 2 sinh viên có máy lạnh, rèm 925.000 420.000 1.345.000 1.250.000 420.000 1.670.000
8 Phòng 2 sinh viên có máy lạnh, rèm, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, kệ dép, nệm, tủ, bàn, ghế 925.000 1.240.000 2.165.000 1.250.000 1.420.000 2.490.000

Ghi chú:
- Mức đóng cho các loại phòng trên chưa bao gồm tiền sử dụng điện, nước và các dịch vụ khác.
- Sinh viên được nhận lại tiền TCTS-CSVC đã đóng khi rời khỏi KTX.
+ Mức lệ phí phòng ở từ 01/9/2024-31/8/2026: Sinh viên xem chi tiết phụ lục IV
Phòng dịch vụ chờ lắp đặt trang thiết bị tăng thêm
Hiện nay, KTX đang triển khai lắp đặt các trang thiết bị cho các phòng dịch vụ 2 sinh viên và 4 sinh viên theo bảng đơn giá nêu trên, cụ thể:
+ Phòng dịch vụ 2 sinh viên 10 thiết bị tăng thêm: Máy lạnh, rèm cửa, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, kệ dép, nệm, tủ, bàn, ghế (tủ, bàn, ghế thiết kế riêng);
+ Phòng dịch vụ 4 sinh viên 06 thiết bị tăng thêm: Máy lạnh, rèm cửa, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, kệ dép;
+ Phòng dịch vụ 4 sinh viên 02 thiết bị tăng thêm: Máy lạnh, rèm.
Trung tâm sẽ lắp đặt các trang thiết bị còn thiếu (chờ) theo loại phòng sinh viên đăng ký, thời gian dự kiến hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2023 (tùy vào loại thiết bị) và thu tiền từng trang thiết bị tăng thêm theo thời gian hoàn thành lắp đặt. Đối với các trang thiết bị có sẵn sẽ thu cùng đợt sinh viên đăng ký; các trang thiết bị chưa lắp đặt còn lại theo loại phòng sẽ tính tiền từ ngày bàn giao cho sinh viên sử dụng và thu tiền sau khi hoàn thành lắp đặt xong tất cả các thiết bị tăng thêm còn lại cho sinh viên.
Danh mục các trang thiết bị còn thiếu đang chờ lắp đặt:
+ Phòng dịch vụ 4 sinh viên 02 thiết bị tăng thêm: Thiếu máy lạnh, rèm (chờ 02 thiết bị);
+ Phòng dịch vụ 2 sinh viên 10 thiết bị tăng thêm: Thiếu tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, kệ dép, nệm, tủ, bàn, ghế (chờ 08 thiết bị);
+ Phòng dịch vụ 4 sinh viên 6 thiết bị tăng thêm: Thiếu tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, kệ dép (chờ 04 thiết bị)
- Loại phòng này sẽ được hiển thị trên phần mềm để sinh viên lựa chọn khi đăng ký. Sinh viên tìm hiểu kỹ thông tin và loại phòng trước khi đăng ký.